>
Mondonomo background

Surname Pospíšilová

Cognomen Pospíšilová (Pospíšilová Czechia Slovakia Germany United States United Kingdom) , around the globe, is quite a rare surname. The last name Pospíšilová is habitual in Czechia, where it is quite a common surname, Slovakia, where it is quite a rare surname, and Germany, where it is an extremely rare surname. Much less frequently, Pospíšilová is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Pospíšilová

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Pospíšilová Germany, Slovakia, Czechia, United States, United Kingdom

Last names said to be same

Pospisilova, and Pospíšil

Notable namesakes

marie pospíšilová CZ (b. 1857) link
picture of dorota pospíšilová dorota pospíšilová dorota pospíšilová Slovak winemaker, SK (b. 1930) link
růžena pospíšilová Czechoslovak teacher, CZ (b. 1892) link
petra pospíšilová CZ (b. 1887) link
marie pospíšilová (1902-1974), CZ (b. 1902) link
jožka pospíšilová CZ (b. 1898) link
josefa pospíšilová (b. 1902) link
marie pospíšilová CZ (b. 1909) link
anna pospíšilová CZ (b. 1910) link
helena pospíšilová (b. 1911) link
gerta pospíšilová (b. 1918) link
picture of věra cechlová-pospíšilová věra cechlová-pospíšilová věra cechlová-pospíšilová Czech discus thrower and Olympic athlete, CZ (b. 1978) link
jiřina pospíšilová (b. 1920) link
naděžda anastasie pospíšilová UA (b. 1922) link
libuše pospíšilová CZ (b. 1923) link

Characteristic forenames

Amy, Inka, Olga, Marie, Marta, Marky, Magda, Majda, Majka, Mirka, Veru, Mája, Stana, Sylva, Sára, Síma, Alena, Alice, Aneta, Bára, Karin, Soňa, Hana, Elis, Niky, Lea, Eli, Ema, Eva, Ing, Iva, Sona, Anna, Anet, Kika, Phdr, Rndr, Dana, Dasa, Dita, Lada, Lota, Luci, Jana, Tess, Naty, Karla, and Katka