>
Mondonomo background

Forename Katka

Throughout the world, Katka (Katka Czechia Slovakia India Poland United States, Катька Russia) is quite a common female forename. The first name Katka is habitual in Czechia, where it is quite a common feminine name, Slovakia, and Slovenia, where it is quite a rare girly name. Not in comparison with a country's population, it is commonest in Czechia, Slovakia, and India. Much less frequently, Katka is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Katka

name Kaťka, name Катка, name Катька, name Katka
VARIANTCOUNTRY
Katka Poland, India, Czechia, Slovakia, United States
Катька Russia

First names said to be same

Kaťka, and Катка

Notable namesakes

picture of katka zupančič katka zupančič katka zupančič Slovene-American poet, writer and teacher, US (b. 1889) link
katka winterová holocaust victim, b. 1888-12-21, CZ (b. 1888) link
katka pretschnerová Slovak Esperantist, SK (b. 1906) link
katka červeňová badminton player, SK (b. 1950) link
katka räber-schneider (b. 1953) link
katka schroth (b. 1964) link
katka zatovičová SK (b. 1964) link
katka prokešová Slovak trampoline gymnast, SK (b. 1976) link
katka kukučová Czech association football player, CZ link
katka sedláček Slovakian Righteous Among the Nations, SK link
katka lenroi (b. 1971) link
katka slámová CZ (b. 1973) link
katka soustružníková CZ (b. 1973) link
katka baierowa (b. 1978) link
katka reszke PL (b. 1978) link

Characteristic surnames

Devi, Němcová, Hájková, Vacková, Fialová, Šebková, Sedláková, Benešová, Bláhová, Kováčová, Novotná, Pavlíková, Horáková, Zemanová, Sedláčková, Svobodová, Růžičková, Doležalová, Dvořáková, Nováková, Martínková, Poláková, Novakova, Jelínková, Jarošová, Malá, Nová, Tichá, Tůmová, Vesela, Novotna, Veselá, Vlčková, Černá, Marková, Boháčová, Burešová, Kozáková, Kubíková, Kučerová, Krejčí, Králová, Petrová, Polakova, Pokorná, Gajdošová, Procházková, and Pospíšilová