>
Mondonomo background

Forename Jogvan

In all the world, Jogvan (Jogvan Denmark India United States Brazil) is an extremely rare male first name.

Translations, transliterations and names similar to the name Jogvan

name Evan, name Jean, name Johannes, name Ivashka, name Iwo, name Jehan, name Hannes, name Jack, name Joao, name Ivano, name Johannès, name Johano, name Giuàn, name Honza, name Iván, name Ivans, name Ieuan, name Joannes, name Džons, name Ioannes, name Ivan, name John, name Ioann, name Giovanni, name Gian, name Ianka, name Janka, name Ioannis, name Hans, name Iwan, name Joan, name Janos, name Jaan, name Jogvan, name Honsa, name Giannis, name Ioan, name Johan, name Johnny, name Erwann, name Johann, name Jhoao, name Gianni, name Huans, name Hanns, name Ivo, name Ifan, name Giovan, name Jan, name Ion, name Ian
VARIANTCOUNTRY
Jogvan Brazil, India, United States, Denmark

Characteristic surnames

Dul, Rasmussen, Samuelsen, Hattarstein, Harryson, Jacobsen, Petersen, Sorensen, Mellemgaard, Thomsen, Vilhelmsen, Joensen, Poulsen, Olesen, Hansen, Sevdal, Olsen, Jakup, Klein, Dahl, Berg, Drangberg, and Johannessen