>
Mondonomo background

Forename Józef

All around the world, Józef (Józef Poland Lithuania Czechia Austria Germany, Юзеф Ukraine Belarus Russia Lithuania Kazakhstan, יוזף Israel) is a common masculine first name. The first name Józef is habitual in Poland, where it is quite a common boy's name, Lithuania, and Czechia, where it is quite a rare male name. Measured by absolute frequency, it is commonest in Eastern Europe, particularly Poland, Ukraine, and Russia.

Jesus fishJózef is also a name from the Bible. Explore more in our Biblical names portal!

Translations, transliterations and names similar to the name Józef

name Жозе, name Йожеф, name Jože, name Osip, name Jožko, name Juozapas, name Jusuf, name יוזף, name Джозеф, name Jožef, name Джозеф, Йозеф, name Iosephus, name Jooseppi, name Jozeb, name Josip, name Joosef, name Джузеппе, name Giuseppe, name Ιωσήφ, name Husiy, name Seff, name Juozas, name Joseba, name Jose, name Жозеф, name Joep, name Jossif, name Jozefo, name Osyp, name József, name Иосиф, name Жозеп, name Joseph, name Йоже, name Джузепе, name Восіп, name Iosip, name Józef, name Юзэф, name José, name Josef, name Yoseph, name Yosefu, name Джозеф, Жозеф, Йозеф, name Iosif, name Josif, name Юзеф, name Josep, name Iossif, name Ossip, name Yazep, name Jazep, name Yosef, name Jozef
VARIANTCOUNTRY
Józef Austria, Germany, Lithuania, Czechia, Poland
Юзеф Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, Belarus, Russia
יוזף Israel
Юзэф Belarus

First name Józef in the context

Józef is also a name for the fictitious and mythical characters: Józef Cieplak , character in Brzydula; Józef Balcerek , the fictional character, Alternatywy 4; Józef Papkin , character in Zemsta and Józef Pałys , character in Jeżycjada.

Notable namesakes

józef i (b. 50) link
józef iii (b. 50) link
picture of józef struś józef struś józef struś Polish physician, scientist, PL (b. 1510) link
józef ii PL (b. 1450) link
józef tectander (b. 1500) link
józef szolc-wolfowicz UA (b. 1550) link
józef kac (b. 1550) link
picture of józef karol lubomirski józef karol lubomirski józef karol lubomirski Polish noble, PL (b. 1638) link
józef felicjan potocki Polish noble, UA (b. 1601) link
picture of józef bogusław słuszka józef bogusław słuszka józef bogusław słuszka 17th century Lithuanian soldier and statesman, PL (b. 1652) link
józef puccitelli virgillio (b. 1599) link
józef roiten (b. 1600) link
józef karwat wojcikiewicz (b. 1605) link
picture of józef potocki józef potocki józef potocki Polish noble, UA (b. 1673) link
picture of józef wandalin mniszech józef wandalin mniszech józef wandalin mniszech PL (b. 1670) link

Characteristic surnames

Lis, Pawłowski, Leśniak, Lisowski, Jaworski, Woźniak, Zieliński, Marciniak, Michalski, Kamiński, Kaczmarek, Kowalczyk, Dąbrowski, Grabowski, Jankowski, Ostrowski, Witkowski, Sokołowski, Czajkowski, Kołodziej, Piotrowski, Kwiatkowski, Krawczyk, Kuhnemann, Kowalski, Adamczyk, Duda, Wilk, Mazur, Baran, Król, Dudek, Nowak, Sikora, Stalin, Kopeć, Lewandowski, Kozioł, Piłsudski, Wróbel, Zając, Górski, Nowicki, Wójcik, Michalik, Sadowski, Stępień, Szewczyk, Kujawa, and Wiśniewski