>
Mondonomo background

Surname Ana

Last name Ana (Ana Brazil Mexico Egypt Argentina Venezuela, Анна Brazil Russia Mexico Ukraine Spain, Ана Russia Ukraine Kazakhstan Bulgaria Kyrgyzstan, and others...) , in the entire world, is a prevalent family name. The surname Ana is characteristic of Mexico, where it is a prevalent surname, Georgia, where it is a widespread surname, and Nicaragua (explore the name in all countries). Not in comparison with a country's population, it is the most numerous in Mexico, Egypt, and Spain. More frequently, Ana is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Ana

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Ana Brazil, Argentina, Mexico, Venezuela, Egypt
Анна Brazil, Russia, Mexico, Spain, Ukraine
Ана Russia, Kyrgyzstan, Ukraine, Bulgaria, Kazakhstan
安娜 China
אנה Israel
آنا Syria, Iraq, Iran, Sudan, Egypt
アンナ, アナ Japan
안나 South Korea
Άννα Greece
อานา Thailand
ანა Georgia

Last names said to be same

Aa, Aan, Ahne, Ahnen, An, An-An, Anabel, Anae, Anahy, Analía, Anaïs, Andoha, Ane, Aneta, Anete, Anett, Anetta, Anette, Anita, Anja, Ann, Anna, Annabella, Annaig, Anne, Annete, Annett, Annetta, Annette, Annita, Annàs, Any, Anya, Anà, Aná, Anás, Anâ, Anë, Anā, Ană, Aną, Anǎ, Anɑ, Anả, Anấ, Anẩ, Anậ, Anắ, Anẵ, Anặ, Ana, Aña, Añà, Añá, Añâ, Añã, Añā, Añă, Añą, Añǎ, Ańa, Ańà, Ańá, Ańâ, Ańã, Ańā, Ańă, Ańą, Aņa, Aņà, Aņá, Aņâ, Aņã, Aņā, Aņă, Aņą, Aņǻ, Aňa, Aňà, Aňá, Aňâ, Aňã, Aňā, Aňă, Aňą, Aňǻ, Aňấ, Aňẫ, Aňặ, Aƞa, Aƞâ, Aƞã, Aƞằ, Aƞặ, Aǹa, Aɲa, Aɲă, Aɳɑ, Baba Ana, Ganna, Hana, Hania, Hanka, Hanna, Hannah, Hanusia, Jana, Phobia, Santa Ana, Santana, Àna, Ànà, Àná, Ànâ, Ànã, Ànā, Ànă, Àną, Àña, Àñà, Àñá, Àñâ, Àñã, Àñā, Àñă, Àñą, Àñắ, Àńa, Àńà, Àńá, Àńâ, Àńã, Àńā, Àńă, Àńą, Àņa, Àņà, Àņá, Àņâ, Àņã, Àņā, Àņă, Àņą, Àņả, Àņằ, Àňa, Àňà, Àňá, Àňâ, Àňã, Àňā, Àňă, Àňą, Àňặ, Àƞặ, Àɲá, Ána, Ánna, Ánà, Áná, Ánâ, Ánã, Ánā, Ánă, Áną, Áña, Áñà, Áñá, Áñâ, Áñã, Áñā, Áñă, Áñą, Áńa, Áńà, Áńá, Áńâ, Áńã, Áńā, Áńă, Áńą, Áņa, Áņà, Áņá, Áņâ, Áņã, Áņā, Áņă, Áņą, Áňa, Áňà, Áňá, Áňâ, Áňã, Áňā, Áňă, Áňą, Áňấ, Áňậ, Áƞá, Âna, Ânà, Âná, Ânâ, Ânã, Ânā, Ână, Âną, Ânǻ, Âña, Âñà, Âñá, Âñâ, Âñã, Âñā, Âñă, Âñą, Âñặ, Âńa, Âńà, Âńá, Âńâ, Âńã, Âńā, Âńă, Âńą, Âņa, Âņà, Âņá, Âņâ, Âņã, Âņā, Âņă, Âņą, Âņậ, Âňa, Âňà, Âňá, Âňâ, Âňã, Âňā, Âňă, Âňą, Âňǻ, Âňấ, Ãna, Ãnà, Ãná, Ãnâ, Ãnã, Ãnā, Ãnă, Ãną, Ãnả, Ãnắ, Ãña, Ãñà, Ãñá, Ãñâ, Ãñã, Ãñā, Ãñă, Ãñą, Ãñắ, Ãñặ, Ãńa, Ãńà, Ãńá, Ãńâ, Ãńã, Ãńā, Ãńă, Ãńą, Ãņa, Ãņà, Ãņá, Ãņâ, Ãņã, Ãņā, Ãņă, Ãņą, Ãňa, Ãňà, Ãňá, Ãňâ, Ãňã, Ãňā, Ãňă, Ãňą, Ãňẫ, Ãƞà, Ähnlich, Āna, Ānà, Āná, Ānâ, Ānã, Ānā, Ānă, Āną, Ānǎ, Ānɑ, Āña, Āñà, Āñá, Āñâ, Āñã, Āñā, Āñă, Āñą, Āńa, Āńà, Āńá, Āńâ, Āńã, Āńā, Āńă, Āńą, Āńǎ, Āņa, Āņà, Āņá, Āņâ, Āņã, Āņā, Āņă, Āņą, Āňa, Āňà, Āňâ, Āňã, Āňā, Āňă, Āňą, Āɲā, Ăna, Ănà, Ăná, Ănâ, Ănã, Ănā, Ănă, Ăną, Ănǎ, Ănậ, Ănặ, Ăña, Ăñà, Ăñá, Ăñâ, Ăñã, Ăñā, Ăñă, Ăñą, Ăñǻ, Ăńa, Ăńà, Ăńá, Ăńâ, Ăńã, Ăńā, Ăńă, Ăńą, Ăńǎ, Ăņa, Ăņà, Ăņá, Ăņâ, Ăņã, Ăņā, Ăņă, Ăņą, Ăņǎ, Ăņǻ, Ăņặ, Ăňa, Ăňà, Ăňá, Ăňâ, Ăňã, Ăňā, Ăňă, Ăňą, Ăňǎ, Ăňầ, Ăňặ, Ăƞą, Ăƞặ, Ăṇă, Ąna, Ąnà, Ąná, Ąnâ, Ąnã, Ąnā, Ąnă, Ąną, Ąnǎ, Ąnǻ, Ąnắ, Ąña, Ąñà, Ąñá, Ąñâ, Ąñã, Ąñā, Ąñă, Ąñą, Ąńa, Ąńà, Ąńá, Ąńâ, Ąńã, Ąńă, Ąńą, Ąņa, Ąņà, Ąņá, Ąņâ, Ąņã, Ąņā, Ąņă, Ąņą, Ąňa, Ąňà, Ąňá, Ąňâ, Ąňã, Ąňā, Ąňă, Ąňą, Ąňẫ, Ąṇą, Ǎna, Ǎńǎ, Ǎňă, Ǎňǎ, Ǎňǻ, Ǎňả, Ǻna, Ǻnâ, Ǻnă, Ǻną, Ǻnǎ, Ǻnǻ, Ǻñá, Ǻñǻ, Ǻńa, Ǻńǻ, Ǻņǻ, Ǻňa, Ǻňą, Ǻňǻ, Ǻňẫ, Ǻňặ, Ǻƞǻ, Ɑɳɑ, Ανα, Ан, Анаи, Анаис, Ане, Анет, Анета, Анетт, Анечка, Анн, Анне, Аннетт, Аннетта, Аннэ, Анья, Анэт, Анэта, Анюта, Анюша, Аня, Ања, Ганна, Ганнуся, Ен, Ена, Енн, Нюра, Нюта, Нюша, Хана, Ханна, Эн, Энн, אן, אנא, אנאהי, אנט, אניה, האנה, חנה, آن, آنآ, آنأ, آناهیتا, آنة, آنٱ, آڹآ, آںآ, آںا, آڼآ, أنآ, أنأ, أنة, أنى, أنيت, أنٱ, أڼآ, أﻧﺎ, انآ, انأ, انا, انة, انى, انٱ, اںا, اڼآ, اڼا, اݩا, اﻧا, اﻧﺎ, ةنا, ةنة, ةنى, حنا, عنا, هانا, هنا, ىنا, ىنة, ىنى, ٱنآ, ٱنأ, ٱنا, ٱنٱ, ٱڼٱ, ٲنا, অন, আন্না, อน, อนา, อะนะ, อาณา, อานะ, แอนนา, ະນະ, အန, အံအး, Ḁṇḁ, Ạna, Ạnạ, Ảna, Ảnả, Ảňǎ, Ấna, Ấnấ, Ấńấ, Ấņặ, Ấňấ, Ấṇả, Ầna, Ầnầ, Ầņẩ, Ầňấ, Ầňầ, Ẩna, Ẩnẫ, Ẩňẩ, Ẩƞẩ, Ẫna, Ẫnẫ, Ẫņắ, Ẫňấ, Ẫňẫ, Ậna, Ậnẫ, Ậnậ, Ậñậ, Ắna, Ắną, Ắnắ, Ắnằ, Ắñắ, Ắņẵ, Ằnằ, Ằnẵ, Ằňẫ, Ằňắ, Ằňằ, Ằňặ, Ằƞắ, Ẳna, Ẳnẳ, Ẳnẵ, Ẳņǻ, Ẳņặ, Ẳƞẩ, Ẵnẵ, Ẵñẵ, Ẵńẵ, Ẵňà, Ẵňã, Ẵňą, Ẵňẫ, Ẵňẳ, Ẵňẵ, Ẵƞằ, Ặna, Ặnậ, Ặnẳ, Ặnẵ, Ặnặ, Ặñǻ, Ặñặ, Ặńặ, Ặņặ, Ặňa, Ặňâ, Ặňă, Ặňą, Ặňặ, Ặƞặ, Ặɲẳ, アナイ, アニャ, アネット, アン, アンヌ, ハナ, ハンナ, 俺啊, 哈纳, 啊哪, 啊娜, 啊纳, , 安内特, 安啊, 安妮, 安纳, 安阿, 安雅, 暗啊, 汉娜, 汉纳, 漢娜, 锕娜, 阿南, 阿哪, 阿娜, 阿纳, 阿那, 雅妮, 하나, ﺁﻧﺂ, ﺁﻧﺎ, ﺃنا, ﺃﻧا, ﺃﻧﺄ, ﺃﻧﺎ, ﺄنآ, ﺇﻧﺎ, ﺍنا, ﺍﻧا, ﺍﻧﺄ, ﺍﻧﺎ, ﺍﻧﻰ, Ana, and Ana

Notable namesakes

georg de ana (b. 1612) link
benito fernández de santa ana Franciscan friar (1707-1761) (b. 1707) link
picture of keoni ana keoni ana keoni ana Hawaiian noble (1810-1857), US (b. 1810) link
picture of manuel maría de santa ana manuel maría de santa ana manuel maría de santa ana Spanish journalist, playwright and politician (1820-1894), ES (b. 1820) link
maría ana, condesa de haro silva y waldstein (b. 1787) link
luis de santa ana (b. 1850) link
rafael de santa ana Spanish playwright, ES (b. 1868) link
picture of marcos ana marcos ana marcos ana Spanish poet (1920-2016), ES (b. 1920) link
picture of regina ana, regina a romaniei regina ana, regina a romaniei regina ana, regina a romaniei Queen consort of Romania (1948-2016), RO (b. 1923) link
higinio vázquez santa ana MX (b. 1889) link
miguel g. santa ana Mexican politician, MX (b. 1899) link
picture of muriel santa ana muriel santa ana muriel santa ana Argentine actress, AR (b. 1970) link
walter santa ana Argentinian actor, AR (b. 1932) link
julio de santa ana Uruguayan theologian, UY (b. 1934) link
anamelba Peruvian recording artist; singer (1942-2011), PE (b. 1942) link