>
Mondonomo background

Surname Олійник

Family name Олійник (Olejnik Poland Germany United States France Slovakia, Olijnyk Poland Germany United States France Slovakia, Oliynyk Poland Germany United States France Czechia) , around the world, is a common surname. The surname Олійник is characteristic of Eastern Europe, particularly Ukraine, where it is a common surname, Poland, where it is quite a common surname, and Slovakia, where it is quite a rare surname. Not in comparison with a country's population, it most frequently occurs in Ukraine, Poland, and Germany. Much less frequently, Олійник is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Олійник

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Olejnik, Olijnyk Germany, France, Slovakia, Poland, United States
Oliynyk Germany, France, Czechia, Poland, United States
Олійник Poland, Ukraine

Last names said to be same

Oleinik, Oleynik, Oliinik, Olijnik, Olynyk, Олейник, and Олийник

Notable namesakes

picture of петро федорович олійник петро федорович олійник петро федорович олійник UA (b. 1909) link
picture of борис ілліч олійник борис ілліч олійник борис ілліч олійник Ukrainian journalist, poet and writer (1935-2017), UA (b. 1935) link
picture of анатолій олексійович олійник анатолій олексійович олійник анатолій олексійович олійник Mayor of Mykolaiv (1998-2000), UA (b. 1942) link
picture of олійник анатолій тимофійович олійник анатолій тимофійович олійник анатолій тимофійович Ukrainian diplomat, UA (b. 1950) link
picture of олійник марія василівна олійник марія василівна олійник марія василівна UA (b. 1943) link
picture of володимир миколайович олійник володимир миколайович олійник володимир миколайович олійник Ukrainian politician, UA (b. 1957) link
picture of петро михайлович олійник петро михайлович олійник петро михайлович олійник Ukrainian politician, UA (b. 1957) link
picture of олійник анатолій дмитрович олійник анатолій дмитрович олійник анатолій дмитрович politician, UA (b. 1959) link
олійник леонід артемович ukrainian actor and director (1913-1996), UA (b. 1913) link
олійник леонід васильович UA (b. 1910) link
олійник ганна никифорівна UA (b. 1912) link
picture of олійник дмитро миколайович олійник дмитро миколайович олійник дмитро миколайович UA (b. 1964) link
олійник іван степанович UA (b. 1922) link
олійник микола якович UA (b. 1923) link
олійник антон якимович UA (b. 1926) link

Characteristic forenames

Ян, Міля, Міла, Алан, Алла, Алім, Анна, Акім, Адам, Афія, Аіда, Геня, Геля, Глеб, Гліб, Гнат, Паша, Джім, Дана, Дар'Я, Даша, Діна, Маша, Діма, Марк, Кіра, Ія, Мая, Аня, Ада, Аза, Ася, Аят, Нил, Зоя, Лев, Лія, Жан, Оля, Тая, Яна, Іда, Іра, Юля, Юра, Єва, Клим, Майя, and Надя