>
Mondonomo background

Forename Povilas

Around the world, Povilas (Povilas Lithuania United Kingdom United States Ireland Sweden, Повилас Lithuania Russia Kazakhstan Ukraine Belarus, Повілас Ukraine) is quite a rare masculine given name. The given name Povilas is characteristic of Lithuania, where it is quite a common male name, Denmark, where it is a rare male name, and Kazakhstan. In absolute terms, it is commonest in Lithuania, the United Kingdom, and Kazakhstan. Much less frequently, Povilas is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Povilas

name Pavle, name Pablo, name Пааво, name Паулино, name Паулу, name Паул, name Povilas, name Poghos, name Paavo, name Павел, name Pal, name Pavol, name Boghos, name Poul, name Paulus, name Pavlo, name Пау, name Повилас, name Павол, name Паол, name Paulino, name Paolo, name Pál, name Паво, name Pawlo, name Павлос, name Paulos, name Павле, name Paweł, name Παύλος, name Paulí, name Паули, name Paulo, name Pavel, name Пабла, name Паулос, name Пауло, name Pawło, name Пал, name Pavlos, name Павал, name Пабло, name Павло, name Паола, name Паоло, name Pawieł, name Pål, name Pawel, name Paul, name Pauli, name Paol, name Повілас, name Pau
VARIANTCOUNTRY
Povilas Sweden, Lithuania, Ireland, United Kingdom, United States
Повилас Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Lithuania, Russia
Повілас Ukraine

Notable namesakes

povilas jonas grabovskis (b. 1761) link
picture of povilas matulionis povilas matulionis povilas matulionis LT (b. 1860) link
picture of povilas jakubėnas povilas jakubėnas povilas jakubėnas Lithuanian Calvinist clergyman and book smuggler, LT (b. 1871) link
picture of povilas januševičius povilas januševičius povilas januševičius LT (b. 1866) link
picture of povilas dogelis povilas dogelis povilas dogelis Lithuanian writer (1877-1949), LT (b. 1877) link
picture of povilas šinskis povilas šinskis povilas šinskis Lithuanian photographer, LT (b. 1878) link
picture of povilas kumelis povilas kumelis povilas kumelis politician (b. 1880) link
picture of povilas žadeikis povilas žadeikis povilas žadeikis Lithuanian diplomat, LT (b. 1887) link
picture of povilas plechavičius povilas plechavičius povilas plechavičius General of the Lithuanian Army, LT (b. 1890) link
picture of povilas gronskis povilas gronskis povilas gronskis FR (b. 1883) link
picture of povilas lukšys povilas lukšys povilas lukšys (b. 1886) link
povilas červinskis LT (b. 1841) link
povilas bagdonavičius LT (b. 1841) link
povilas matulevičius (b. 1846) link
povilas čechavičius LT (b. 1858) link

Characteristic surnames

Nas, Česonis, Mačiulis, Adomaitis, Karcauskas, Rackauskas, Račkauskas, Variakojis, Zukauskas, Miliauskas, Muraskovas, Kazlauskas, Paulauskas, Petrauskas, Rutkauskas, Malinauskas, Mikalauskas, Sabaliauskas, Baranauskas, Kavaliauskas, Dambrauskas, Sinkevičius, Žemaitis, Vasiliauskas, Žilionis, Nesvarbu, Ius, Gylys, Jocas, Mockus, Auskas, Balsys, Budrys, Butkus, Riauba, Rimkus, Grigas, Savulis, Stonkus, Cicenas, Liukpetris, Vanagas, Urbonas, Mažeika, Simkonis, Reinotas, Navickas, Ivanovas, and Aleksandravičius