>
Mondonomo background

Forename Базило

In all the world, Базило (Bazilo Brazil India United States, Базило Ukraine Kazakhstan Russia, Bazylo Canada) is a very rare boy's forename. The given name Базило is characteristic of Brazil, where it is an extremely rare masculine name, and India. More prevalently, Базило is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Базило

name Басиль, name Basile, name Basílio, name Vasiliy, name Vasily, name Wassyl, name Vasil', name Vasilije, name Wasilij, name Bazylo, name Wasil, name Basilio, name Vazul, name Pasi, name Vasilij, name Vasyl, name Wassil, name Βασίλειος, name Vassilis, name Базилій, name Vassilios, name Vasileios, name Vasile, name Базиле, name Βασίλης, name Базилий, name Basilius, name Vassili, name Vasil, name Vaszilij, name Vassil, name Basili, name Wassili, name Wassily, name Vassileios, name Basil, name Bazil, name Vasili, name Vasilios, name Базил, name Vasilii, name Wasyl, name Vassyl, name Bazyli, name Vaszil, name Bazilo, name Базили, name Базилио, name Basilide, name Vasilis, name Bazilij, name Basileios, name Базило
VARIANTCOUNTRY
Bazilo Brazil, India, United States
Базило Kazakhstan, Russia, Ukraine
Bazylo Canada

Characteristic surnames

Зоя, Виктор, Леонід, Оксана, Сергій, Таїсія, Тетяна, Михайло, Наталія, Віталій, Людмила, Євдокія, Катерина, Антоніна, Григорій, Валентин, Вікторія, Світлана, Анастасія, Валентина, Володимир, Олександр, Василь, Дарина, Данило, Альона, Яна, Анна, Ніна, Віта, Олег, Іван, Юлія, Юрій, Марія, Ганна, Станіслав, Петро, Любов, Олена, Олеся, Ольга, Ирина, Софія, Ірина, Євген, Максим, Микола, Лідія, and Парасковія