>
Mondonomo background

Surname Zuzana

Cognomen Zuzana (Zuzana Slovakia Czechia United States United Kingdom Austria, Зузана Ukraine Serbia Kazakhstan Russia Belarus, 苏珊娜 China) , worldwide, is quite a rare surname. The last name Zuzana is characteristic of Slovakia, where it is quite a common surname, Czechia, where it is quite a rare surname, and Israel, where it is a rare surname. In absolute terms, the name is most common in Eastern Europe, particularly Slovakia, Czechia, and Hungary. Predominantly, Zuzana is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Zuzana

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Zuzana Austria, Slovakia, Czechia, United States, United Kingdom
Зузана Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Russia, Serbia
苏珊娜 China

Characteristic forenames

Malá, Benešová, Blažková, Konečná, Kováčová, Pavlíková, Poláková, Horáková, Zemanová, Šimková, Sedláková, Moravcová, Svobodová, Kolářová, Růžičková, Dvořáková, Nováková, Horvathova, Ševčíková, Procházková, Pospíšilová, Sedláčková, Fialová, Vávrová, Vargová, Nová, Holá, Sýkorová, Tothova, Novotna, Vargova, Veselá, Vlčková, Černá, Marková, Kopecká, Kovacova, Kučerová, Králová, Polakova, Pokorná, Gajdošová, Novakova, Novotná, Němcová, Hájková, Čermáková, and Kratochvílová