>
Mondonomo background

Surname Nadezhda

Surname Nadezhda (Надежда Russia Kazakhstan Belarus Bulgaria Kyrgyzstan, Nadezhda Bulgaria Russia Belarus Kyrgyzstan Israel, נדז'דה Israel) , in all the world, is a common last name. The surname Nadezhda is habitual in Bulgaria, where it is a common surname, Kyrgyzstan, and Moldova, where it is quite a common surname (explore the name in all countries). In absolute terms, it is commonest in Bulgaria, Russia, and Kyrgyzstan. Much more frequently, Nadezhda is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Nadezhda

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Надежда Kazakhstan, Bulgaria, Belarus, Russia, Kyrgyzstan
Nadezhda Belarus, Bulgaria, Russia, Israel, Kyrgyzstan
נדז'דה Israel

Characteristic forenames

Kim, Kovaleva, Romanova, Lebedeva, Todorova, Nikolova, Novikova, Hristova, Vasileva, Fedorova, Medvedeva, Mihaylova, Stepanova, Stefanova, Stoyanova, Belousova, Bogdanova, Dimitrova, Georgieva, Nikolaeva, Shevchenko, Kuznetsova, Kazakova, Zhuravleva, Angelova, Smirnova, Belova, Popova, Isaeva, Orlova, Markova, Kozlova, Kuzmina, Pavlova, Petrova, Petkova, Egorova, Volkova, Frolova, Ivanova, Zhukova, Makarova, Morozova, Sergeeva, Semenova, Sorokina, Sokolova, Andreeva, and Alexandrova