>
Mondonomo background

Surname Barbora

Family name Barbora (Barbora Czechia Slovakia Lithuania United States Germany, Барбора Russia Ukraine) , around the globe, is quite a rare surname. The cognomen Barbora is habitual in Czechia, where it is quite a rare surname, Slovakia, and Slovenia, where it is a rare surname. In absolute terms, the name is most common in Czechia, Slovakia, and India. Much more prevalently, Barbora is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Barbora

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Barbora Germany, Slovakia, Lithuania, Czechia, United States
Барбора Russia, Ukraine

Notable namesakes

jaromír barbora CZ (b. 1934) link
marie markéta barbora, gräfin slavata z chlumu a košumberka - Abt 1694 link
frantiska barbora, gräfin borita z martinic 1652 - 6 Dec 1694/15 Dec 1694 Jawór (Jauer) link
sanjay barbora Assamese Sociologist link
vladimír barbora Slovak footballer, SK link

Characteristic forenames

Malá, Soukupová, Bartošová, Benešová, Blažková, Kašparová, Konečná, Poláková, Janoušková, Navrátilová, Horáková, Zemanová, Šimková, Svobodová, Růžičková, Doležalová, Dvořáková, Nováková, Ševčíková, Šťastná, Procházková, Pospíšilová, Říhová, Štěpánková, Fialová, Vacková, Sýkorová, Vaňková, Veselá, Černá, Čechová, Marková, Malinova, Machová, Mašková, Kopecká, Kučerová, Králová, Pokorná, Dušková, Dzudzova, Lišková, Jelínková, Novakova, Novotná, Němcová, Hájková, Vávrová, and Kratochvílová