>
Mondonomo background

Surname פבל

Surname פבל (פבל Israel) , worldwide, is a very rare last name. The family name פבל is characteristic of Western Asia, particularly Israel, where it is a rare surname. Much more frequently, פבל is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name פבל

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
פבל Israel

Characteristic forenames

כץ, רוזנברג, רומנוב, קוזנצוב, פרידמן, ליברמן, לויצקי, חנוכייב, איוונוב, ברודסקי, גורביץ, גרינברג, סמירנוב, ליבשיץ, דוידוב, גורביץ', פורטנוי, וסילייב, טולצ'ינסקי, ברונשטיין, סולוביוב, וורוביוב, גינזבורג, אברמוב, ליטבק, פבלוב, קגן, אפשטיין, מילר, בלוב, שבצ'נקו, רזניק, יופה, קוגן, קפלן, לוין, מיכאילוב, רודנקו, פישמן, פומין, פלדמן, זרצקי, שוסטר, שפירא, גנדלמן, קרבצ'נקו, קלימנקו, פטרוב, פרנקל, and אוסטרובסקי