>
Mondonomo background

Surname Покиньборода

Last name Покиньборода (Покиньборода Ukraine Russia Kazakhstan) , around the globe, is a rare surname. The last name Покиньборода is habitual in Ukraine, where it is a rare surname, Kazakhstan, where it is a very rare surname, and Russia.

Translations, transliterations and names similar to the name Покиньборода

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Покиньборода Kazakhstan, Russia, Ukraine

Last names said to be same

Pokinboroda

Characteristic forenames

Яна, Йосиф, Софія, Раїса, Ірина, Карина, Максим, Марина, Микола, Микита, Альона, Андрей, Андрій, Галина, Дмитро, Наталя, Василь, Віктор, Лариса, Оксана, Едуард, Сергей, Йосип, Орися, Ольга, Олена, Алла, Анна, Дар'Я, Ніна, Віра, Олег, Іван, Інна, Ігор, Юлія, Сергій, Юрій, Аліна, Артем, Борис, Ганна, Павло, Петро, Надія, Вадим, Лідія, Любов, Марія, and Степан