>
Mondonomo background

Surname Михајловић

Family name Михајловић (Mihajlović Serbia Croatia Bosnia and Herzegovina Montenegro Slovenia, Михајловић Serbia, Mihailović Serbia Croatia Montenegro Australia United States) , worldwide, is a common cognomen. The family name Михајловић is characteristic of Southern Europe, particularly Serbia, where it is a common surname, Croatia, where it is quite a common surname, and Montenegro (explore the name in all countries). Not in comparison with a country's population, this name is the most popular in Southern Europe, particularly Serbia, Croatia, and Bosnia and Herzegovina.

Translations, transliterations and names similar to the name Михајловић

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Mihajlović Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia, Montenegro
Михајловић Serbia
Mihailović Australia, United States, Croatia, Serbia, Montenegro

Last names said to be same

Mihajlovic, and Михаиловић

Notable namesakes

јевстатије михајловић RS (b. 1802) link
picture of јосиф михајловић јосиф михајловић јосиф михајловић MK (b. 1887) link
picture of драгослав михајловић драгослав михајловић драгослав михајловић Serbian footballer (1906-1978), RS (b. 1906) link
picture of борислав михајловић борислав михајловић борислав михајловић Serbian writer, RS (b. 1922) link
ђорђе михајловић Serbian painter, BA (b. 1875) link
picture of љубомир михајловић љубомир михајловић љубомир михајловић Serbian footballer, RS (b. 1943) link
picture of милан михајловић милан михајловић милан михајловић Composer and conductor, RS (b. 1945) link
picture of нела михајловић нела михајловић нела михајловић Serbian actress, RS (b. 1969) link
picture of синиша михајловић синиша михајловић синиша михајловић Serbian professional football manager and former footballer, RS (b. 1969) link
picture of зорана михајловић зорана михајловић зорана михајловић Serbian politician, RS (b. 1970) link
првослав михајловић Serbian footballer (1921-1978), RS (b. 1921) link
picture of даријан михајловић даријан михајловић даријан михајловић Serbian theatre director and university professor, RS (b. 1972) link
picture of марија јефтимијевић михајловић марија јефтимијевић михајловић марија јефтимијевић михајловић Serbian literary critic and essayist, RS (b. 1978) link
бранислав михајловић Serbian writer, RS (b. 1936) link
бранислав михајловић Footballer (1936-1991), RS (b. 1936) link

Characteristic forenames

Аљоша, Милан, Милош, Микса, Мирко, Борис, Бојана, Петар, Данијел, Давид, Душан, Зоран, Лазар, Ленка, Сретен, Ранко, Филип, Јована, Миодраг, Михајло, Миљана, Адријана, Марта, Марко, Слађан, Анђела, Ана, Нађа, Вељко, Срђан, Маја, Мина, Бојан, Дејан, Жељко, Иван, Данијела, Игор, Сања, Сека, Раде, Урош, Ђорђе, Јана, Јован, Јелена, Мирјана, Миљан, Саша, and Немања