>
Mondonomo background

Surname Данијел

Family name Данијел (Daniel United States Brazil France Mexico Nigeria, Danielle United States Brazil France Mexico Nigeria, Danijel United States France Germany United Kingdom Romania) , across the world, is a prevalent last name. The cognomen Данијел is habitual in Latin America and the Caribbean, particularly Saint Lucia, where it is a widespread surname, Mexico, where it is a common surname, and Saint Kitts and Nevis (explore the name in all countries). In absolute terms, it is commonest in Mexico, Nigeria, and Spain. More prevalently, Данијел is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Данијел

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Danielle, Daniel France, Brazil, United States, Mexico, Nigeria
Danijel Romania, Germany, France, United Kingdom, United States
Данијел Serbia

Characteristic forenames

Шћекић, Стојковић, Трајковић, Јовановић, Михајловић, Ковачевић, Марковић, Павловић, Новаковић, Златковић, Милошевић, Милановић, Аврамовић, Петковски, Думитрашку, Стојановић, Цветковић, Радовановић, Вуковић, Николић, Турукало, Шкорић, Ђокић, Ђурић, Пејаковић, Игњатовић, Цвијановић, Митић, Дејановић, Недић, Максимовић, Лазић, Топић, Ракоњац, Цупаћ, Ђорђевић, Јовић, Васиљевић, Костић, Живанов, Савић, and Миловановић