>
Mondonomo background

Surname Šárka

Family name Šárka (Šárka Czechia Slovakia Poland United States Germany, Sarka Czechia Indonesia India United States Slovakia, Шарка Ukraine Russia Belarus Kazakhstan) , all over the world, is quite a rare surname. The last name Šárka is characteristic of Lithuania, where it is quite a rare surname, Slovakia, and Czechia. Not in comparison with a country's population, it most frequently occurs in Indonesia, India, and Czechia. More prevalently, Šárka is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Šárka

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Šárka Germany, Slovakia, Czechia, Poland, United States
Sarka Slovakia, Czechia, United States, India, Indonesia
Шарка Kazakhstan, Russia, Ukraine, Belarus
שרקה Israel

Last names said to be same

Šárková

Notable namesakes

picture of josef šárka josef šárka josef šárka CZ (b. 1918) link
evžen šárka CZ (b. 1953) link

Characteristic forenames

Malá, Benešová, Konečná, Poláková, Janečková, Navrátilová, Havlíková, Zemanová, Šimková, Sedláčková, Strnadová, Svobodová, Kolářová, Růžičková, Doležalová, Dohnalová, Dvořáková, Nováková, Havelková, Valentová, Martínková, Stejskalová, Fialová, Vávrová, Hájková, Němcová, Sýkorová, Tichá, Tůmová, Vaňková, Veselá, Vlčková, Černá, Machová, Mašková, Bendová, Procházková, Burešová, Kozáková, Kučerová, Králová, Klímová, Pokorná, Dostálová, Dušková, Jarošová, Jelínková, Novotná, Kopecká, and Pospíšilová