>
Mondonomo background

Forename Shahlo

Around the world, Shahlo (Шахло Russia Kazakhstan Kyrgyzstan Uzbekistan Azerbaijan, Shahlo Uzbekistan Tajikistan United Arab Emirates United States Russia) is quite a rare feminine first name. The forename Shahlo is characteristic of Kyrgyzstan, where it is quite a common female name, Kazakhstan, where it is quite a rare feminine name, and Azerbaijan. Not in comparison with a country's population, the name is most common in Central Asia, particularly Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Uzbekistan. Very seldom, Shahlo is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Shahlo

name Şahlo, name شهلا, name Шахло, name Shahlo
VARIANTCOUNTRY
Шахло Kazakhstan, Uzbekistan, Russia, Azerbaijan, Kyrgyzstan
Shahlo Uzbekistan, United Arab Emirates, Russia, United States, Tajikistan

First names said to be same

Şahlo, and شهلا

Notable namesakes

shahlo turdikulova researcher, UZ (b. 1973) link
shahlo temirova UZ (b. 1989) link
shahlo mahmudova Uzbekistani politician, UZ link

Characteristic surnames

Soliev, Gafurova, Nosirova, Negmatova, Hasanova, Usmanova, Mahmudova, Mirzayeva, Sharipova, Sharopova, Shokirova, Atabekova, Kurbanova, Rakhimova, Rustamova, Ismailova, Madaminova, Madrahimova, Mirazizova, Abdullaeva, Ibragimova, Yuldasheva, Rahimova, Abdurahimova, Kamalova, Ahmedova, Alieva, Castro, Karimi, Elmose, Eshonboboeva, Harier, Mercier, Salieva, Solieva, Alimova, Azizova, Koshvakova, Lutfisho, Jonmamadova, Juraeva, Haitova, Umarova, Shodieva, Seidmedova, Akbarova, Atabaeva, Karimova, and Hudaybergenova