>
Mondonomo background

Forename Lubica

Worldwide, Lubica (Lubica Slovakia Czechia United States Austria United Kingdom, Ľubica Slovakia Czechia United States Austria United Kingdom) is quite a rare girly given name. The first name Lubica is habitual in Slovakia, where it is quite a common feminine name, Slovenia, where it is quite a rare female name, and Czechia, where it is a rare female name. In absolute terms, it is commonest in Slovakia, Czechia, and the United States. Very seldom, Lubica is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Lubica

name Ĺubica, name Лубица, name Lubica, name Ľuba, name Ľubica
VARIANTCOUNTRY
Ľubica, Lubica Austria, Czechia, United Kingdom, Slovakia, United States

First names said to be same

Ĺubica, Ľuba, and Лубица

Notable namesakes

lubica krupicová (b. 1932) link
lubica gabrišková SK (b. 1954) link
lubica suchalova SK (b. 1958) link
lubica argalasova researcher ORCID ID = 0000-0002-8908-3441 link
lubica muckova researcher link
lubica kubikova researcher link
lubica urbanikova researcher link
lubica kovacikova researcher link
lubica valentová researcher link
lubica horakova researcher link
lubica rauova researcher (ORCID 0000-0003-1990-3077) link
lubica valentová (b. 1971) link
lubica kucerova fashion designer, SK (b. 1983) link
lubica dadova Slovak cyclist, SK (b. 1988) link
lubica supekova link

Characteristic surnames

Kain, Slezackova, Baranova, Balazova, Kovacova, Kravcova, Reponova, Hamarova, Hodakova, Hudakova, Huterova, Hlobikova, Vilcekova, Kollarova, Pavlikova, Zhukovska, Stefanikova, Kovacikova, Pavlovicova, Dranackova Pokorna, Horvathova, Martinakova, Stankova, Petrovicova, Supekova, Mikusova, Meses, Fedor, Mikula, Brcikova, Murkova, Svedova, Kmetova, Pancikova, Pachova, Racekova, Galisin, Laskova, Leskova, Tothova, Trskova, Hanacek, Vargova, Vidrine, Olahova, Minarova, Michalek, Mieresova, and Polakovicova