>
Mondonomo background

Forename Jiří

Throughout the world, Jiří (Jiří Czechia Slovakia Germany Taiwan Austria, جيري Sudan Egypt Iraq Saudi Arabia Algeria, Иржи Russia Kazakhstan Ukraine) is a common boy's first name. The first name Jiří is characteristic of Czechia, where it is a widespread male name, Slovakia, where it is quite a common masculine name, and Austria, where it is a rare boy's name. In absolute terms, it most frequently occurs in Czechia, Slovakia, and Sudan. Much less frequently, Jiří is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Jiří

name Jorge, name Gueorgui, name Jordi, name Jurgen, name Iourii, name Gyuri, name Georgy, name Jiri, name Juerg, name Georgije, name Jurij, name Jiřina, name Jorn, name Jurgis, name Juri, name Juryj, name Georges, name Guéorgui, name Georgios, name Jerzy, name Jord, name Geórgios, name Juraj, name Georgius, name Gieorgij, name Geworg, name Gorch, name George, name Giorgio, name Djuro, name جيري, name Jurg, name Jure, name Juro, name Georgo, name Иржи, name Iuri, name Jurgens, name Georgij, name Georgijs, name Gevorg, name Guiorgui, name Joris, name Chorche, name Georgi, name György, name Georg, name 伊日, name Georgii, name Georgiy, name Giorgi, name Jiřík, name Jiří, name Jury
VARIANTCOUNTRY
Jiří Austria, Germany, Taiwan, Slovakia, Czechia
جيري Iraq, Egypt, Sudan, Saudi Arabia, Algeria
Иржи Kazakhstan, Russia, Ukraine
伊日 China

First name Jiří in the context

Jiří is also a prevalent name for the fictitious and mythical characters: Jerry Cotton , the fictional character in a series of crime novels; Jerry Seinfeld , the main character on the TV show Seinfeld; Jerry , the fictional character from the video game series The Last of Us, The Last of Us Part II; Jiří , the operatic character in the opera Der Jakobiner, The Jacobin and Jerry Spiegel , the fictional Teenage Mutant Ninja Turtles character, Michelangelo Meets Bugman Again, and in many other works.

Notable namesakes

picture of jiří z poděbrad jiří z poděbrad jiří z poděbrad Czech king, warrior and nobleman, CZ (b. 1420) link
picture of jiří tunkl jiří tunkl jiří tunkl Czech fish farmer, warrior and nobleman (b. 1455) link
picture of jiří ze žerotína jiří ze žerotína jiří ze žerotína (b. 1478) link
picture of jiří melantrich jiří melantrich jiří melantrich Czech publisher and typographer, CZ (b. 1511) link
jiří i. minsterberský Imperial Prince, Duke of Münsterberg and Oels, Graf von Glatz, CZ (b. 1470) link
picture of jiří rychnovský jiří rychnovský jiří rychnovský Czech composer, CZ (b. 1545) link
jiří písecký CZ (b. 1490) link
picture of jiří barthold pontanus z breitenberka jiří barthold pontanus z breitenberka jiří barthold pontanus z breitenberka Czech poet, historian, writer and roman catholic priest, CZ (b. 1550) link
picture of jiří mladší popel z lobkowicz jiří mladší popel z lobkowicz jiří mladší popel z lobkowicz (b. 1556) link
picture of jiří carolides jiří carolides jiří carolides Czech poet, CZ (b. 1569) link
jiří polenta ze sudetu CZ (b. 1528) link
jiří ostracius Czech poet, CZ (b. 1545) link
picture of jiří pohronec-slepčanský jiří pohronec-slepčanský jiří pohronec-slepčanský Slovak archbishop, philosopher, lawyer and artist, SK (b. 1595) link
picture of jiří adam i. z martinic jiří adam i. z martinic jiří adam i. z martinic (1602-1651), CZ (b. 1602) link
jiří vašmucius CZ (b. 1550) link

Characteristic surnames

Marek, Blažek, Kolář, Kučera, Jelínek, Navrátil, Horáček, Hruška, Veselý, Černý, Macháček, Sedláček, Kopecký, Krejčí, Pokorný, Doležal, Dvořák, Novotný, Čermák, Procházka, Pospíšil, Růžička, Bartoš, Svoboda, Moravec, Matoušek, Musil, Sýkora, Beran, Benda, Brož, Král, Fiala, Zeman, Mašek, Soukup, Štěpánek, Beneš, Pešek, Polák, Dostál, Novák, Němec, Horák, Hájek, Vaněk, Vlček, Šimek, Kadlec, and Kratochvíl