>
Mondonomo background

Forename Henrikas

Around the globe, Henrikas (Henrikas Lithuania India Romania United States United Kingdom, Хенрикас Lithuania Russia Kazakhstan, Генрикас Russia Belarus Kazakhstan Ukraine) is a rare male forename. The forename Henrikas is habitual in Lithuania, where it is quite a common boy's name, Romania, where it is a rare masculine name, and the United Kingdom, where it is a very rare masculine name. In absolute terms, it is the most numerous in Lithuania, Romania, and Russia. Very seldom, Henrikas is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Henrikas

name Henk, name Enrico, name Henrich, name Henricus, name Erich, name Eryk, name Henrik, name Henri, name Erik, name Генрикас, name Heinrich, name Harold, name Eirik, name Анри, name Haraldus, name Henrih, name Hinnerk, name Enrique, name Hendrik, name Ericus, name Henrikas, name Гайнц, name Harry, name Гары, name Hynek, name Éric, name Гайнріх, name Heinz, name Анры, name Èric, name Гарольд, name Eiríkur, name Ερρίκος, name Hendricus, name Henryk, name Гаральд, name Henkle, name Гаррі, name Андрин, name Гаролд, name Hein, name Hendric, name Henrique, name Hinrich, name Andrin, name Гарри, name Enric, name Eric, name Jindřich, name Henry, name Хенрикас, name Henke, name Harald
VARIANTCOUNTRY
Henrikas Romania, Lithuania, United States, India, United Kingdom
Хенрикас Kazakhstan, Russia, Lithuania
Генрикас Kazakhstan, Russia, Ukraine, Belarus

Notable namesakes

henrikas jurgis tiškevičius logoiskis LT (b. 1792) link
henrikas tiškevičius logoiskis ii LT (b. 1827) link
henrikas husas (b. 1837) link
henrikas geršinskis (b. 1848) link
picture of henrikas vytautas karvelis henrikas vytautas karvelis henrikas vytautas karvelis LT (b. 1933) link
henrikas mališauskas Lithuanian Righteous Among the Nations, LT (b. 1900) link
henrikas kačinskas Lithuanian actor (1903-1986), LT (b. 1903) link
henrikas kersnauskas Lithuanian association football player (1909-1957), LT (b. 1909) link
picture of henrikas vaitiekūnas henrikas vaitiekūnas henrikas vaitiekūnas LT (b. 1949) link
henrikas radauskas Lithuanian poet and writer, LT (b. 1910) link
henrikas jagminas Lithuanian ballet dancer (1912-1996), LT (b. 1912) link
henrikas baltrušaitis LT (b. 1902) link
picture of henrikas ostrauskas henrikas ostrauskas henrikas ostrauskas (b. 1952) link
picture of henrikas mickevičius henrikas mickevičius henrikas mickevičius LT (b. 1954) link
henrikas horodničius (b. 1906) link

Characteristic surnames

Nas, Macaitis, Maciulis, Sinickas, Serksnas, Bagdonas, Ratautas, Gulbinavicius, Eimontas, Valiusis, Sadauskas, Kulvietis, Kuzmickas, Podolskis, Draugelis, Elsbergas, Šarkauskas, Matulionis, Samajauskas, Paulauskas, Petrauskas, Labanauskas, Urbonas, Viteika, Lukšys, Levinas, Ius, Kerza, Jocys, Henka, Simkus, Baukus, Butkus, Rimkus, Dapkus, Grigas, Vaitkevicius, Juknis, Varnas, Žustautas, Marozas, Samoska, Stankus, Svidras, Radzius, Domskis, Genutis, Gelgota, Tankus, and Cholodovskis