>
Mondonomo background

Forename Іраклій

In all the world, Іраклій (Irakli Georgia Mexico Spain United States Greece, Heraclio Mexico Peru Argentina Spain United States, Іраклій Ukraine) is a common masculine first name. The first name Іраклій is habitual in Georgia, where it is a prevalent boy's name, Mexico, where it is quite a rare masculine name, and Peru. Also, Іраклій is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Іраклій

name Irakliy, name Iraklii, name Irakli, name Heracli, name Iraklij, name Іраклій, name Heraclio, name Heraclius, name Herakliusz
VARIANTCOUNTRY
Irakli Greece, Spain, United States, Mexico, Georgia
Heraclio Peru, Argentina, Spain, United States, Mexico
Іраклій Ukraine
Herakliusz United States

First names said to be same

Heracli, Heraclius, Iraklii, Iraklij, and Irakliy

Notable namesakes

іраклій костецький UA (b. 1721) link

Characteristic surnames

Чеішвілі, Атабєгов, Брегвадзе, Двалідзе, Лагвілава, Ебралідзе, Шубладзе, Хітарішвілі, Чумбурідзе, Чхотуа, Урумов, Цанава, Квергелідзе, Кучава, Месько, Аданая, Берідзе, Чубінідзе, Мампорія, Гегечкорі, Габісонія, Квірквелія, Анчабадзе, Мебурішвілі, Убірія, Чульфа, Аітов, Гветадзе, Ехвая, Тоідзе, Тяніков, Хуцішвілі, Учава, Кокая, Коява, Кухілава, Ліпартія, Кітія, Броєв, Герус, Гуров, Векуа, Ломая, Тодуа, Тунадзе, Шонія, Шрайвер, Чехоєв, Антія, and Майсурадзе