>
Mondonomo background

Forename Амір

All over the world, Амір (Амір Ukraine) is a rare male first name. The first name Амір is characteristic of Eastern Europe, particularly Ukraine, where it is quite a rare boy's name. Much less frequently, Амір is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Амір

name Амір, name Amir
VARIANTCOUNTRY
Амір Ukraine

First names said to be same

Amir

Characteristic surnames

Хан, Мамедов, Мамутов, Ахмедов, Баракат, Волошин, Сафаров, Расулов, Ахмадієв, Байрамов, Ісмагілов, Мохаммад, Павленко, Лещинський, Лиманський, Савицький, Теміргалієв, Абдуллаєв, Халіуллін, Романенко, Магомедов, Мустафаєв, Каджаров, Рахімов, Халіков, Халілов, Маді, Амер, Атік, Алієв, Арабі, Ахмад, Дадаєв, Асьянов, Бенфугал, Гурієв, Рамазанов, Ліпчак, Мамєдов, Махмуд, Аміров, Азізов, Асанов, Бабаєв, Брагін, Хакімов, Маринюк, Сердюченко, Карпов, and Ібрагімов