>
Mondonomo background

Forename Алій

Around the globe, Алій (Алій Ukraine) is a very rare male given name. The first name Алій is characteristic of Eastern Europe, particularly Ukraine, where it is a rare male name. Very seldom, Алій is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Алій

name Alij, name Алій, name Alii
VARIANTCOUNTRY
Алій Ukraine

First names said to be same

Alii, and Alij

Characteristic surnames

Фікс, Паранук, Давидов, Зіналієв, Журбенко, Тантана, Іващенко, Козакевич, Марінчук, Музиченко, Горобець, Горлатий, Лехницький, Кожевник, Кузнецов, Курбацький, Марченко, Павленко, Шевченко, Ізмайлов, Ємельянов, Меленівський, Головня, Балашов, Шаманов, Тугушев, Воцько, Мусін, Алієв, Охтов, Єнікєєв, Крижба, Барієв, Єнікеєв, Мірзаєв, Будник, Сейдаметов, Панков, Торкін, Хаширов, Малюшкін, Алтунін, Асманов, Граждан, Неботов, Суський, Табрісов, Тафінцев, Дюканов, and Афанасенков